Používáme vlastní cookies i cookies třetích stran, abychom Vám umožnili lepší procházení stránkou, a k analýze Vašeho chování při procházení stránkou. Pro více informací a získání konfugurace vyberte stránku Politika Cookies. Pokud budete pokračovat v procházení stránek, vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami.

Přijmout cookies Co jsou cookies?
 

Pravidla soutěže

Soutěžní akce “UDĚLEJTE RADOST KOLONÁDOU A POZVĚTE SVOU LÁSKU NA SHAKESPEARA“

Soutěžní pravidla

 • Pořadatel soutěže: Mondelez Europe Services GmbH - odstěpný závod Česká republika, Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 01435485, DIČ: CZ683247577, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76056
 • Organizátor: Friendly s.r.o., Thámova 137/16, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 03819141, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238430 

 

1. Doba trvání soutěže

Soutěžní akce s názvem “UDĚLEJTE RADOST KOLONÁDOU A POZVĚTE SVOU LÁSKU NA SHAKESPEARA“  (dále jen jako „soutěž“) je realizována v termínu 1. 5. 2017 (00:00) – 31. 5. 2017 (23:59) (dále též „doba trvání soutěže“) na území České a Slovenské republiky.

 

2. Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 15 let, která v době trvání soutěže navštíví internetovou adresu www.oplatky-kolonada.cz/cs/soutez/ a zapojí se aktivně do soutěže dle těchto pravidel.

Osoby mladší 18 let  se soutěže mohou účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky.

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník").

 

3. Mechanika

Soutěž proběhne na webových stránkách www.oplatky-kolonada.cz/cs/soutez/

Kreativní soutěž

Soutěžící se do soutěže zapojí vložením svého soutěžního příspěvku – fotky na základě zadaného úkolu. Následně vybere preferované město, kde se představení (viz bod 4. Výhry) odehraje a vybere si z dané nabídky termín a titul představení,vyplní formulář s kontaktními údaji, souhlasí s pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů a odešle svůj příspěvek do soutěže.

Odborná tříčlenná porota, složená ze zástupců pořadatele a organizátora, vybere 150 výherců.ceny. Výhra je definována v těchto pravidlech bod 4.Výhry. Výherci budou vybráni na základě originality a vtipnosti příspěvku. Odborná porota nebude přihlížet k počtu vložených soutěžních příspěvků jedním soutěžícím. Soutěžící může vyhrát v době trvání soutěže pouze jednu výhru, nezávisle na tom, kolik příspěvků do soutěže vložil.

Výherci budou zveřejněni nejpozději 8. 6. 2017 ve 12:00 h. na adrese www.oplatky-kolonada.cz/cs/soutez/vyherci

4. Výhry

Dvě  vstupenky na jedno z představení  Letních Shakeasperovských slavností 2017 (LSS) dle vlastního výběru města, ve kterém se představení odehraje (Praha nebo Brno nebo Ostrava nebo Bratislava), a výběru titulu představení z níže uvedené nabídky.

Výběr města, termínu a titulu představení volí soutěžící závazně při vkládání svého příspěvku do soutěže.

Celkem se soutěží o 150 výher:

PRAHA: 50x2 vstupenky

Datum

PRAHA - PRAŽSKÝ HRAD
Letní míčovna v centru Královské zahrady

01.7.

so

HAMLET - 5x 2 vstupenky

15.7.

so

SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ - 5x 2 vstupenky

28.7.

POCTA SHAKESPEAROVI   - 5x 2 vstupenky

05.8.

so

MNOHO POVYKU PRO NIC  - 5x 2 vstupenky

12.8.

so

ROMEO A JULIE  - 10x2 vstupenky

02.9.

so

KOMEDIE OMYLŮ   - 5x 2 vstupenky

 

Datum

PRAHA - HAMU
Lichtenštejnský palác
, Malostranské náměstí

19.8.

so

VEČER TŘÍKRÁLOVÝ ANEB COKOLI CHCETE   5x 2 vstupenky

26.8.

so

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ   10x 2 vstupenky

 

BRNO: 30x2 vstupenky

Datum

BRNO
Hrad Špilberk

20.7.

čt

HAMLET – 5x 2 vstupenky

22.7.

so

MNOHO POVYKU PRO NIC – 5x 2 vstupenky

28.7.

VEČER TŘÍKRÁLOVÝ – 5x 2 vstupenky

04.8.

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ – 5x 2 vstupenky

06.8.

ne

OTHELLO – 5x 2 vstupenky

09.8.

st

POCTA SHAKESPEAROVI 5x2 vstupenky

 

OSTRAVA: 20x2 vstupenky

Datum

OSTRAVA
Slezskoostravský hrad

23.7.

ne

KOMEDIE OMYLŮ– 5x 2 vstupenky

29.7.

so

VEČER TŘÍKRÁLOVÝ – 5x 2 vstupenky

05.8.

so

HAMLET – 5x 2 vstupenky

06.8.

ne

POCTA SHAKESPEAROVI – 5x 2 vstupenky

 

BRATISLAVA: 50x2 vstupenky

Datum

BRATISLAVA
Bratislavský hrad

9.7.

ne

KOMÉDIA OMYLOV – 10x 2 vstupenky

15.7.

so

KOMÉDIA OMYLOV – 10x 2 vstupenky

22.7.

so

ROMEO A JULIE – 20x 2 vstupenky

29.7.

so

OTHELLO – 10 x 2 vstupenky

 

Změna termínů a titulů výhry není možná.

Pokud nebudou některé výhry z důvodu nízkého počtu příspěvků vyčerpány, propadají takové výhry ve prospěch pořadatele.

Náhrada vstupenek za zrušené představení pořadatelem Letních Shakespearovských slavností není možná.

Více informací o jednotlivých představeních a lokalitách najdete na http://www.shakespeare.cz/

 

5. Výherci

Na základě pravdivě poskytnutých informací, které soutěžící vložil do soutěžního formuláře, budou výherci hlavní ceny odeslány vstupenky doporučeně prostřednictvím České pošty na adresu, kterou uvedl v soutěžním formuláři  a to do pěti pracovních dnů následujících po vyhodnocení soutěže. Organizátor ani pořadatel soutěže nenesou odpovědnost za nedoručení zásilky z důvodu chybně uvedených údajů v soutěžním formuláři.

Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

Pokud by se výhercem měl stát účastník, který nemá doručovací adresu na území České nebo Slovenské republiky, není možné mu podle těchto pravidel výhru poskytnout.

 

6. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

Udělením svého souhlasu s pravidly soutěže po odeslání soutěžního příspěvku na internetové adrese www.oplatky-kolonada.cz/cs/soutez účastník současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci projektu (i) společnosti Mondelez Europe Services GmbH - odštepný závod Česká republika, IČO 01435485 jako správci pro účely provedení soutěže, a dále (ii) společnosti Friendly s.r.o., IČ 03819141 jako zpracovateli, za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a dále souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách správce, pokud je toto užití v souvislosti s touto marketingovou akcí. Souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely soutěže je dán po dobu jejího provádění, souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je dán na dobu 5 let od udělení souhlasu.

V souladu s § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., dále též správce tímto informuje subjekt údajů o tom, že zpracování osobních údajů bude prováděno v prostorách správce automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky a manuálně, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným zaměstnancům správce, kteří takové údaje potřebují ke své práci. Subjekt údajů má dle zákona dále právo, pokud zjistí nebo se bude domnívat, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem (i) požádat správce o vysvětlení, (ii) požadovat, aby odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Bude-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, má správce povinnost neprodleně odstranit závadný stav. Požádá-li subjekt údajů v rámci svého práva na přístup k osobním údajům o informaci o zpracování svých osobních údajů, je správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Poskytnutí osobních údajů je činěno na dobrovolné bázi a subjekt údajů může svůj souhlas s jejich zpracováním bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení je nezbytný pro účast v soutěži. Obdrží-li organizátor či pořadatel nesouhlas nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této soutěži bez náhrady.

Tento výslovný souhlas pořadateli jako správci a organizátorovi jako zpracovateli zahrnuje zejména souhlas:

 • k zasílání informačních e-mailů týkajících se této soutěže a dalších marketingových aktivit pořadatele.
 • k užití následujících osobních údajů pořadatelem: jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné, město/obec a PSČ) a e-mail.
 • s případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení a město/obec na výherní listině.

 

7. Soutěžní příspěvky

V rámci této soutěže si pořadatel a organizátor vyhrazují právo vyřadit ze soutěže a odstranit případné příspěvky splňující jednu či více z následujících podmínek:

 • příspěvek obsahuje jakákoli nevhodná obrazová nebo slovní vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy;
 • příspěvek má obsah, který je nepřiměřeně hanlivý či urážlivý, pomlouvačný či nactiutrhačný, neslušný či obscénní, zastrašující či ohrožující, zasahuje do osobních nebo veřejných práv, nevhodný či hrubý, nevyhovující či problematický, nebo který může představovat trestný čin nebo k němu nabádat a/nebo který je v rozporu s  právními předpisy platnými na území České republiky;
 • příspěvek obsahuje obrazová nebo slovní vyjádření či jiné informace nebo součásti, jež mohou dle pořadatele nebo organizátora porušovat práva duševního vlastnictví související s právem autorským nebo průmyslová práva jiných osob nebo jež mohou vést k nekalosoutěžnímu jednání;
 • příspěvek obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo jinému, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné;
 • příspěvek by mohl poškodit dobré jméno pořadatele nebo organizátora;
 • příspěvek má obsah, jenž by mohl být vnímán jako propagace výrobků, služeb či podniku jiné osoby (zejména pokud zobrazuje obchodní označení jiné osoby než pořadatele);
 • obsah příspěvku dle uvážení pořadatele neodpovídá tematickému zadání soutěže „Udělejte radost Kolonádou a pozvěte svou lásku na Shakespeara“.

Soutěžící zapojením do soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že jím vložený soutěžní příspěvek/autorské dílo (fotografie), je jeho dílem, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl, a/nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této soutěže a dle těchto pravidel.

Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže.

Vložením soutěžního příspěvku soutěžící uděluje pořadateli souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím díla nebo jeho částí ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, pro marketingové účely a propagaci značky a výrobků Kolonáda a /nebo pro obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, bez časového, územního či jiného omezení. Za případné užití soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

Pořadatel ani organizátor neodpovídají za případné technické či jiné problémy, ústící v nemožnost přidání příspěvku do soutěže v jednom daném okamžiku v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně poskytovatelů internetových služeb a připojení na straně soutěžícího ani na straně pořadatele, organizátora nebo jiných spolupracujících třetích osob, také neprovádí žádné neoprávněné zálohy dat umístěných mimo aplikaci a rovněž nenesou žádnou odpovědnost za jakoukoliv přímo či nepřímo způsobenou škodu nebo jinou újmu, způsobenou zničením či odstraněním jakýchkoli dat v kontextu se soutěží.

 

8. Další důležité podmínky soutěže

Získat výhru je možné pouze do okamžiku ukončení soutěže. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže v souladu s § 84 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo soutěž bez náhrady zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na www.oplatky-kolonada.cz/cs/soutez

Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele či organizátora nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.

 

V Praze dne 28. dubna 2017