K usnadnění používání tohoto webu používáme cookies.
Pokud chceš vědět víc o tom, jak cookies fungují nebo jak změnit jejich nastavení, klikni na odkaz „Zásady týkající se cookies“.
Pokračováním v prohlížení tohoto webu vyjadřuješ souhlas s používáním cookies dle definice v části „Zásady týkající se cookies“.

Přijmout cookies
 
Zpět

Pravidla soutěže

Soutěžní akce “ PŘIVÍTEJTE JARO S KOLONÁDOU

Soutěžní pravidla

  • Pořadatel soutěže: Mondelez Europe Services GmbH - odstěpný závod Česká republika, Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 01435485, DIČ: CZ683247577, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76056
  • Organizátor: Friendly s.r.o., Thámova 137/16, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 03819141, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238430 

1. Doba trvání soutěže

Soutěžní akce s názvem PŘIVÍTEJTE JARO S KOLONÁDOU“  (dále jen jako „soutěž“) je realizována v termínu 1. 3. 2018 (00:00) – 28. 3. 2018 (23:59) (dále též „doba trvání soutěže“) na území České republiky.


2. Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 15 let, která v době trvání soutěže navštíví internetovou adresu www.oplatky-kolonada.cz/soutez a zapojí se aktivně do soutěže dle těchto pravidel.

Osoby mladší 18 let  se soutěže mohou účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky.

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník").


3. Soutěžní výrobky

Soutěž se vztahuje na následující výrobky společnosti Mondelez (s označením „Prodávající: Mondelez Czech Republic s.r.o.“):


Tradiční lázeňské oplatky VANILKOVÉ 195 g
Tradiční lázeňské oplatky OŘÍŠKOVÉ 175 g
Tradiční lázeňské oplatky ČOKOLÁDOVÉ 200 g
Tradiční lázeňské oplatky OŘÍŠKOVÉ V DÁRKOVÉ DÓZE 175 g
Tradiční oplatky S OŘÍŠKOČOKOLÁDOVOU NÁPLNÍ 140 g
Tradiční oplatky S MLÉČNOU ČOKOLÁDOU 92 g
Tradiční oplatky S HOŘKOU ČOKOLÁDOU 92 g
Tradiční lázeňské trojhránky KAKAOVÉ 260 g
Tradiční lázeňské trojhránky GRAND ČOKOLÁDA 200 g


4. Podmínky účasti

Soutěž proběhne na webových stránkách www.oplatky-kolonada.cz/soutez

a) Účastník učiní jednorázový nákup minimálně 2 kusů soutěžního výrobku v libovolné kombinaci.

b) Účastník zakoupí soutěžní výrobky v době od 1. 03. 2018 do 28. 03. 2018.

c) Účastník si ponechá účtenku/účtenky z nákupu, pro pozdější kontrolu. Na těchto účtenkách musí být čitelně a srozumitelně uvedeno kdy, kde a jaké soutěžní výrobky byly zakoupeny.

d) Následně zadá posledních osm znaků z BKP kódu uvedeného na účtence (viz. Příklad 1), vyplní formulář s kontaktními údaji, souhlasí s pravidly soutěže, se zpracováním osobních údajů a odešle svůj příspěvek do soutěže. Formulář je dostupný na stránkách www.oplatky-kolonada.cz/soutez

e) Datum a čas odeslání webového formuláře musí být shodné anebo následovat za datem nákupu, nejpozději však do data konce soutěže. Doba trvání soutěže je od 01. 03. 2018 00:00:01 hod. až 28.03.2018 23:59:59 hod.

f) Pořadatel si podmiňuje předání výhry předložením dokladu nákupu s údaji odpovídajícím údajům uvedeným v soutěžní webovém zadání, kterými nárok na výhru vznikl. Soutěžící je povinen uschovat si všechny doklady o nákupech po celou dobu trvání soutěže.

Příklad 1.

Kódem se pro účely této soutěže rozumí kombinace posledních osm znaků uvedená na účtence označena jako BKP:

5. Losování výher a jejich počet

Soutěž je v době svého konání rozdělena PRO LOSOVÁNÍ HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ VÝHRY - do 4 (čtyř) samostatných soutěžních bloků.

Soutěžním blokem se rozumí:

a) První soutěžní blok 1. 3. 00:00:00 hod – 7. 3. 2018 23:59:59 hod
3x hlavní výhra
2x vedlejší výhra

b) Druhý soutěžní blok: 8. 3. 2018 00:00:00 hod – 14. 3. 2018 23:59:59 hod
3x hlavní výhra
2x vedlejší výhra

c) Třetí soutěžní blok: 15. 3. 2018 00:00:00 hod – 21. 3. 2018 23:59:59 hod
2x hlavní výhra
3x vedlejší výhra

d) Čtvrtý soutěžní blok: 22. 3. 2018 00:00:00 hod – 28. 3. 2018 23:59:59 hod
2x hlavní výhra
3x vedlejší výhra

Vylosovaní výherci budou zveřejněni po ukončení příslušného soutěžního bloku a ověření účtenky na adrese www.oplatky-kolonada.cz/soutez/vyherci


6. Výhry

     1. Hlavní výhra

Celkem je v soutěži 10 hlavních výher.

Hlavní výhra zahrnuje:

Letecký zájezd do Holandska, Amsterdamu pro 2 osoby. Termín zájezdu a podmínky pro výherce jsou závazné a neměnné:

Termín zájezdu: 05. 05. 2018 - 08. 05. 2018
Počet nocí ubytování: 3
Druh dopravy: letecky
Nástupní místo: Praha
Výstupní místo: Amsterdam

Doprava zahrnuje:

- Letenku Praha - Amsterdam - Praha včetně všech tax.

- Odbavené zavazadlo do 23 kg.

- Příruční zavazadlo do 8 kg.

Ubytování:

- Počet nocí: 3

- Název hotelu: ibis Schiphol Amsterdam

- Strava: polopenze

 

     2. Vedlejší výhra

Celkem je v soutěži 10 vedlejších výher.

Vedlejší výhra zahrnuje:

Kytice ke Dni matek pro vaši maminku dle svého výběru, který učiní soutěžící při odeslání soutěžního formuláře do soutěže a Tradiční lázeňské oplatky oříškové v dárkové dóze 175 g.

Výběrem se rozumí:

Karla – růže a tulipány

Gogi - růžové růže doplněné bílými freziemi

Fresie – fresie různých barev

Spring – tulipány doplněné irisy

Mix barevných tulipánů

Každý soutěžící může dohromady během trvání soutěže vyhrát maximálně 1x hlavní cenu a maximálně 1x vedlejší cenu.

Změna termínů uplatnění výher hlavní ceny soutěže není možná. V případě nemožnosti využití hlavní ceny v daném termínu výhra propadá pořadateli soutěže.

 

7. Výherci

Výherci budou o svých výhrách kontaktováni nejpozději 2 dny po ukončení příslušného soutěžního bloku na telefonním čísle a emailové adrese, kterou zadali do soutěžního formuláře.

Pro zaslání hlavních a vedlejších výher je výherce povinen zaslat na adresu EMC a. s., Štěpánská 535/6, 120 00 Praha 2 jako doporučenou zásilku nebo její scan na emailovou adresu kolonada@emcgroup.cz nejpozději do 3 dní od oslovení výherce s:

-  originálními účtenkami prokazujícími splnění podmínek účasti v soutěži dle bodu 4.,

-  čitelně uvedenou úplnou adresu výherce (Jméno Příjmení, Ulice, číslo popisné, Část obce, Obec, PSČ), pro ověření soutěžícího

-  čitelně uvedeným telefonním číslem použitým v soutěžním formuláři.


Hlavní výhra

Na základě pravdivě poskytnutých informací, které soutěžící vložil do soutěžního formuláře a ověření účtenky organizátorem soutěže bude výherce hlavní ceny kontaktován na e-mailové adrese a telefonním čísle s instrukcemi k uplatnění a převzetí výhry. 


Hlavní výhra obsahuje:

1. Letecká doprava Praha – Amsterdam – Praha Doprava zahrnuje zpáteční letenku z Prahy do Amsterdmu se společností ČSA včetně všech tax. V ceně každé letenky je kabinové zavazadlo (do 8 kg) a odbavené zavazadlo (do 23 kg). Jména cestujících je nutné poskytnout do 30 dnů před odletem. Let Praha – Amsterdam: 5.5.2018 7:00 – 8:35 Let Amsterdam – Praha: 8.5.2018 19:45 – 21:15

2. 90-minutová projížďka lodí po kanálech Amsterdamu Projížďka zahrnuje skupinovou jízdenku na projížďku lodí v minimální délce 90 minut.

3. Jednodenní vstup do zahrad Keukenhof včetně transferu do zahrad a zpět Vstup zahrnuje denní skupinovou vstupenku včetně autobusového transferu z letiště Shiphol do zahrad Keukenhof. Prohlídku vykonají klienti individuálně.

4. Zaanse Schan kartu V rámci zájezdu je pro každého klienta připravena jednodenní Zaanse Schan karta pro vstup do muzeí a workshopů v rámci areálu.

5. Služby delegáta po celou dobu pobytu Delegát bude k dispozici ne letišti v Praze, po dobu letu tam i zpět a při ubytování. Dále během výletů do Keukenhofu, Zaanse Schan a během projížďky lodí.

6. Ubytování v 3* hotelu ibis Schiphol Amsterdam airport Ubytování na 3 noci se snídaní (dvoulůžkové pokoje) včetně hromadného transferu shuttle busem z letiště před hotel. V ceně zájezdu jsou zahrnuty rovněž večeře (3x).

7. Transfer autobusem hotel – Zaanse Schan a zpět Autobusový transfer od hotelu do Zaanse Schan a zpáteční transfer po skončení akce.


Vedlejší výhra

Na základě pravdivě poskytnutých informací, které soutěžící vložil do soutěžního formuláře a ověření účtenky organizátorem soutěže bude výherce hlavní ceny kontaktován na e-mailové adrese a telefonním čísle s instrukcemi k uplatnění a převzetí výhry.

Vedlejší výhra bude odeslána přepravní společností na „Den matek“ 13. 5. 2018 na adresu, kterou výherce poskytne organizátorovi soutěže.

Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

Pokud by se výhercem měl stát účastník, který nemá doručovací adresu na území České republiky, není možné mu podle těchto pravidel výhru poskytnout.


8. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

Udělením svého souhlasu s pravidly soutěže po odeslání soutěžního příspěvku a internetové adrese www.oplatky-kolonada.cz/soutez účastník současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci projektu (i) společnosti Mondelez Europe Services GmbH - odštepný závod Česká republika, IČO 01435485 jako správci pro účely provedení soutěže, a dále (ii) společnosti Friendly s.r.o., IČ 03819141 jako zpracovateli, za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a dále souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách správce, pokud je toto užití v souvislosti s touto marketingovou akcí. Souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely soutěže je dán po dobu jejího provádění, souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je dán do 15. 5. 2018.

V souladu s § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., dále též správce tímto informuje subjekt údajů o tom, že zpracování osobních údajů bude prováděno v prostorách správce automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky a manuálně, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným zaměstnancům správce, kteří takové údaje potřebují ke své práci. Subjekt údajů má dle zákona dále právo, pokud zjistí nebo se bude domnívat, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem (i) požádat správce o vysvětlení, (ii) požadovat, aby odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Bude-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, má správce povinnost neprodleně odstranit závadný stav. Požádá-li subjekt údajů v rámci svého práva na přístup k osobním údajům o informaci o zpracování svých osobních údajů, je správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat s tím, že má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Poskytnutí osobních údajů je činěno na dobrovolné bázi a subjekt údajů může svůj souhlas s jejich zpracováním bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení je nezbytný pro účast v soutěži. Obdrží-li organizátor či pořadatel nesouhlas nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této soutěži bez náhrady.

Tento výslovný souhlas pořadateli jako správci a organizátorovi jako zpracovateli zahrnuje zejména souhlas:

  • k zasílání informačních e-mailů týkajících se této soutěže a dalších marketingových aktivit pořadatele.
  • k užití následujících osobních údajů pořadatelem: jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné, město/obec a PSČ), e-mail a telefon.
  • s případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení a město/obec na výherní listině.


9. Další důležité podmínky soutěže

Získat výhru je možné pouze do okamžiku ukončení soutěže. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže v souladu s § 84 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo soutěž bez náhrady zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na www.oplatky-kolonada.cz/soutez

Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele či organizátora nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.

 

V Praze dne 16. února 2018